zs
stdarek

         mwawrzyniak@zs.poniatowa.pl

     tponiatowa@wp.pl
   

     zsexpress@interia.pl

    


       


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Materiały do zajęć 

             
      Na stronie zamieszczane będą przygotowane przeze mnie materiały, niezbędne do prowadzenia zajęć.

       Wykorzystywane będą one na zajęciach nauczanych przez ze mnie przedmiotów,
         - urządzenia techniki komputerowej
         - lokalne sieci komputerowe
         - pomiary elektryczne i elektroniczne
         - montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
         - elektrotechnika i elektronika
         - maszyny elektryczne
         - instalacje elektryczne
         - urządzenia elektryczne
       
        
oraz do przygotowania do egzaminu zawodowego kwalifikacji INF.02 oraz ELE.02 w zakresie części teoretycznej egzaminu.
        Ponadto:
       - w zakresie działalności Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji  materiały do organizacji i przeprowadzenia
        Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
       - kolejne numery gazetki szkolnej ZS Express


                                                                                                                             mgr inż. Marek Wawrzyniak

       
             Baza pytań - konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" - rok szkolny 2021-2022
     
                                                                

   
inny adres
strony           tponiatowa.prv.pl

                                                           tponiatowa.5v.pl

                                            

                              podrecznik

       podręcznik